info@futurol.cz    +420 733 536 061

Typy pergol

Možnosti umístění pergol FUTUROL

 

Pohyblivá pergola FUTUROL může být montovaná k domu nebo samostatně stojící, a nebo zabudovaná do atria. Montáž každé skládací pergoly se samozřejmě liší podle dispozice dané stavby a požadavků zákazníka. Tudíž  je každá pergola montována na přání zákazníka. 

Futurol web1KLASIK - 1 pole

FUTUROL Klasik je základní a zároveň nejčastější způsob montáže pergoly. Pohyblivá pergola se kotví k objektu ve dvou kotvících bodech na krajích. Při šířce pergoly 5000-9000 mm jsou to tři kotvící body. Stranu u objektu uvádíme jako šířku pergoly a stranu kolmou k objektu nazýváme výsun pergoly. Sklon skládací pergoly vždy směruje od objektu. Voda stéká z roztažené látky do okapu a přes nohy je svedena na zem. Takže na ploše látkové střechy by neměla zůstávat žádná voda.

 

 

 

Futurol web1KLASIK - 2 pole

FUTUROL Klasik je základní a zároveň nejčastější způsob montáže pergoly. Pohyblivá pergola se kotví k objektu ve dvou kotvících bodech na krajích. Při šířce pergoly 500-900 cm jsou to tři kotvící body. Stranu u objektu uvádíme jako šířku pergoly a stranu kolmou k objektu nazýváme výsun pergoly. Sklon skládací pergoly vždy směruje od objektu. Voda stéká z roztažené látky do okapu a přes nohy je svedena na zem. Takže na ploše látkové střechy by neměla zůstávat žádná voda.

 

 

 

Futurol web1HORIZONTAL - 1 pole

Jde o pergolu s vodorovnou pohyblivou střechou. Tato konstrukce se doporučuje hlavně k objektům s vodorovnou střechou, nebo k objektům, kde samotná dispozice stavby nedovoluje dostatečný sklon pro umístění pergoly FUTUROL Klasik. Pohyblivá střecha v roztaženém stavu pevně vymezuje podpůrné profily a samotná látka má mírné průvěsy. Voda stéká do bočních okapů a přes nohy je svedena na zem. Takže na ploše látkové střechy by neměla zůstávat žádná voda.

 

a

 Futurol web1HORIZONTAL - 2 pole

Jde o pergolu s vodorovnou pohyblivou střechou. Tato konstrukce se doporučuje hlavně k objektům s vodorovnou střechou, nebo k objektům, kde samotná dispozice stavby nedovoluje dostatečný sklon pro umístění pergoly FUTUROL Klasik. Pohyblivá střecha v roztaženém stavu pevně vymezuje podpůrné profily a samotná látka má mírné průvěsy. Voda stéká do bočních okapů a přes nohy je svedena na zem. Takže na ploše látkové střechy by neměla zůstávat žádná voda.

 

 

 

 Futurol web1SAMOSTOJNÉ provedení 

 Samostatně stojící pohyblivá pergola je vhodná v případě rodinných domů hlavně u bazénů, zahradních party - prostorů pro přípravu pohoštění atd. V případě komerčního využití jsou to zahradní restaurace, kavárny a provozovny rychlého občerstvení.